Giới hạng liệt kê

Trở lại từ đầu, xin chọn :
"...Toàn bộ..."

Liệt kê theo mục :

Gắn sao vào bài

Không gắn sao cho
PPS Thu Thập

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

PPS Thu thập đó đây...

 

Trang: 2 / 48

Pps: 21 / 949

Mở trang:

(Nếu các bạn chưa có Microsoft PowerPoint, xin bấm vào đây để cài đặt vào máy M.S.PowerPoint Viewer)
 

Le jardin en Guadeloupe

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (5.00 Mo)

18/07/2015 - Xem : 522

( GP0929 )

25 Faits

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (3.20 Mo)

18/07/2015 - Xem : 495

( GP0928 )

Paradis Canadien

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (6.40 Mo)

29/06/2015 - Xem : 424

( GP0927 )

Paon

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (con Công) en vol

29/06/2015 - Xem : 429

( GP0926 )

Những hòn đảo Hy-Lạp - Grecques

Do : CNMĐ gởi đến.

 

Sức nặng : (7.40 Mo)

17/06/2015 - Xem : 450

( GP0925 )

Những làng thượng cổ của Pháp

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (9.60 Mo)

17/06/2015 - Xem : 432

( GP0924 )

Les toilettes de luxe

Do : anh Henry Hồ gởi đến.

 

Sức nặng : (1.90 Mo)

21/01/2015 - Xem : 586

( GP0923 )

Groënland

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (5.90 Mo)

31/12/2014 - Xem : 559

( GP0922 )

Hoa Lan Vietnam

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (4.00 Mo)

28/12/2014 - Xem : 609

( GP0921 )

Pavarotti and Italie

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (4.40 Mo)

28/12/2014 - Xem : 542

( GP0920 )

Người bạn cao niên

Do : anh Henry Hồ gởi đến.

 

Sức nặng : ( 2.30 Mo)

20/12/2014 - Xem : 637

( GP0919 )

Những xe autô thử nghiệm những năm 50-60

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (1.70 Mo)

24/09/2014 - Xem : 591

( GP0918 )

Sur les toits de Paris

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (3.10 Mo)

27/05/2014 - Xem : 654

( GP0917 )

Les photographes

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (5.10 Mo)

12/05/2014 - Xem : 793

( GP0916 )

Thân Già

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (2.70 Mo)

12/05/2014 - Xem : 802

( GP0915 )

Vive la vie

Do : anh Bich gởi đến.

 

Sức nặng : (5.90 Mo)

12/04/2014 - Xem : 670

( GP0914 )

Cổng kính

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (1.90 Mo)

01/04/2014 - Xem : 632

( GP0913 )

Đứa bé nói chuyện với thú

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (6.10 Mo)

01/04/2014 - Xem : 681

( GP0912 )

Sublissimo

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (2.60 Mo)

20/03/2014 - Xem : 647

( GP0911 )

30 địa điểm bị bỏ rơi...

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (5.80 Mo)

05/11/2013 - Xem : 781

( GP0910 )

Trang: 2 / 48

Pps: 21 / 949

Mở trang: