Giới hạng liệt kê

Trở lại từ đầu, xin chọn :
"...Toàn bộ..."

Liệt kê theo Nhạc Sĩ :
Liệt kê theo Ca Sĩ :

Gắn sao vào bài

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

PPS do G.S LêNguyễn thực hiện

 
Những PPS thực hiện trong CNMĐ vẫn để các Bạn cài đặt về máy mình và chia sẻ với bạn-bè.
Nhưng tuyệt đối không được sửa đổi, chuyển thể dạng Youtube, slideshows, karaoke vv...
—›để phổ-biến trên mạng.‹—

Trang: 16 / 16

Pps: 301 / 302

Mở trang:

(Nếu các bạn chưa có Microsoft PowerPoint, xin bấm vào đây để cài đặt vào máy M.S.PowerPoint Viewer)
 

Hương Phấn

Nhạc Sỉ : Kiếp Hoa

Ca Sỉ : Khánh Ly

 

22/09/2007 - Xem : 1460   ( LN009 )

Star   ( 4/1 )   

Cỏ dại Hoa hèn

Nhạc Sỉ : Hoàng Nguyên

Ca Sỉ : Khánh Ly - Lệ Thu

 

22/09/2007 - Xem : 1500   ( LN008 )

Star   ( 5/1 )   

Hương Lan

Nhạc Sỉ : Love in all around

Ca Sỉ :

 

16/09/2007 - Xem : 1484   ( LN007 )

Star   ( 19/4 )   

Mưa trên biển vắng

Nhạc Sỉ : Nhật Ngân

Ca Sỉ : Ngọc Lan - Lâm Thuý Vân

 

18/09/2007 - Xem : 1502   ( LN006 )

Star   ( 9/2 )   

Gửi gió cho mây ngàn bây

Nhạc Sỉ : Đoàn Chuẩn - Tú Linh

Ca Sỉ : Khánh Hà

 

18/09/2007 - Xem : 1562   ( LN005 )

Star   ( 13/3 )   

Suối mơ

Nhạc Sỉ : Văn Cao

Ca Sỉ : Thanh Lan

 

15/09/2007 - Xem : 1533   ( LN004 )

Star   ( 19/4 )   

Nắng Chiều

Nhạc Sỉ : Lê Trọng Nguyễn

Ca Sỉ : Kim Anh - Oanh Oanh

 

14/09/2007 - Xem : 1510   ( LN003 )

Star   ( 18/5 )   

Hoa Vông-Vang

Nhạc Sỉ : Nachtigall Serenade

Ca Sỉ :

 

31/08/2007 - Xem : 1458   ( LN002 )

Star   ( 5/1 )   

Khóc Mẹ đêm mưa

Nhạc Sỉ : Anh Bằng

Ca Sỉ : Đặng Thế Luân

 

23/08/2007 - Xem : 1476   ( LN001 )

Star   ( 27/7 )   

Trang: 16 / 16

Pps: 301 / 302

Mở trang: