Giới hạng liệt kê

Trở lại từ đầu, xin chọn :
"...Toàn bộ..."

Liệt kê theo Nhạc Sĩ :
Liệt kê theo Ca Sĩ :

Gắn sao vào bài

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

PPS do G.S LêNguyễn thực hiện

 
Những PPS thực hiện trong CNMĐ vẫn để các Bạn cài đặt về máy mình và chia sẻ với bạn-bè.
Nhưng tuyệt đối không được sửa đổi, chuyển thể dạng Youtube, slideshows, karaoke vv...
—›để phổ-biến trên mạng.‹—

Trang: 16 / 16

Pps: 301 / 303

Mở trang:

(Nếu các bạn chưa có Microsoft PowerPoint, xin bấm vào đây để cài đặt vào máy M.S.PowerPoint Viewer)
 

Nắng Chiều

Nhạc Sỉ : Lê Trọng Nguyễn

Ca Sỉ : Kim Anh - Oanh Oanh

 

14/09/2007 - Xem : 1494   ( LN003 )

Star   ( 18/5 )   

Hoa Vông-Vang

Nhạc Sỉ : Nachtigall Serenade

Ca Sỉ :

 

31/08/2007 - Xem : 1443   ( LN002 )

Star   ( 5/1 )   

Khóc Mẹ đêm mưa

Nhạc Sỉ : Anh Bằng

Ca Sỉ : Đặng Thế Luân

 

23/08/2007 - Xem : 1459   ( LN001 )

Star   ( 27/7 )   

Trang: 16 / 16

Pps: 301 / 303

Mở trang: