Giới hạng liệt kê

Trở lại từ đầu, xin chọn :
"...Toàn bộ..."

Liệt kê theo Nhạc Sĩ :
Liệt kê theo Ca Sĩ :

Gắn sao vào bài

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

PPS do Anh Tuấn Đạo - ĐHNN thực hiện

 
Những PPS thực hiện trong CNMĐ vẫn để các Bạn cài đặt về máy mình và chia sẻ với bạn-bè.
Nhưng tuyệt đối không được sửa đổi, chuyển thể dạng Youtube, slideshows, karaoke vv...
—›để phổ-biến trên mạng.‹—

Trang: 5 / 5

Pps: 81 / 82

Mở trang:

(Nếu các bạn chưa có Microsoft PowerPoint, xin bấm vào đây để cài đặt vào máy M.S.PowerPoint Viewer)
 

Bài thơ Huế

Nhạc Sỉ : Lê Mộng Bảo

Ca Sỉ : Vân Khánh

 

25/02/2009 - Xem : 597   ( DT002 )

Star   ( 0/0 )   

Về miền ca dao

Nhạc Sỉ : Khánh Vinh

Ca Sỉ : Nhóm Năm Dòng Kẻ

 

19/02/2009 - Xem : 515   ( DT001 )

Star   ( 0/0 )   

Trang: 5 / 5

Pps: 81 / 82

Mở trang: