Giới hạng liệt kê

Trở lại từ đầu, xin chọn :
"...Toàn bộ..."

Liệt kê theo mục :

Gắn sao vào bài

Không gắn sao cho
PPS Thu Thập

Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

PPS Thu thập đó đây...

 

Trang: 48 / 48

Pps: 941 / 949

Mở trang:

(Nếu các bạn chưa có Microsoft PowerPoint, xin bấm vào đây để cài đặt vào máy M.S.PowerPoint Viewer)
 

Dải Yếm Đào

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (3.61Mo)

23/09/2006 - Xem : 1686

( GP0009 )

Thiên nhiên

Do : anh Phương Đông gởi đến.

 

Sức nặng : (2,40Mo)

23/09/2006 - Xem : 1682

( GP0008 )

Tình bạn

Do : anh Thanh Vân gởi đến.

 

Sức nặng : (2,02Mo)

23/09/2006 - Xem : 1692

( GP0007 )

France - Paris - Hình ảnh đẹp

Do : anh Phương Đông gởi đến.

 

Sức nặng : (3,59Mo)

23/09/2006 - Xem : 1675

( GP0006 )

Cảnh vật thiên nhiên

Do : anh Phương Đông gởi đến.

 

Sức nặng : (2,16Mo)

22/05/2006 - Xem : 1649

( GP0005 )

Hoa mùa xuân

Do : anh Bích gởi đến.

 

Sức nặng : (1,55Mo)

22/05/2006 - Xem : 1652

( GP0004 )

Các loại cầu trên thế giới

Do : anh Phương Đông gởi đến.

 

Sức nặng : (1,90Mo)

22/05/2006 - Xem : 1637

( GP0003 )

Những màu sắc đẹp

Do : anh Phương Đông gởi đến.

 

Sức nặng : (2,54Mo )

22/05/2006 - Xem : 1663

( GP0002 )

China - Hình ảnh đẹp

Do : anh Phương Đông gởi đến.

 

Sức nặng : (1,92Mo)

22/05/2006 - Xem : 1642

( GP0001 )

Trang: 48 / 48

Pps: 941 / 949

Mở trang: