Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Trang Video này giúp Thầy, Cô và các bạn xem PPS trực tiếp trên iPad và iPhone!

 

Trang: 1 / 6

VideoPps: 1 / 101

Mở trang:

 

Video trích từ PPS : Ước nguyện đầu xuân

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hoàng Trang Dương

Ca Sỉ : Hồng Loan

 

31/01/2019 - Xem : 101   ( PV0142 )

Video trích từ PPS : Màu xanh NOËL

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Tô Giang

Ca Sỉ : Phương Anh

 

21/12/2018 - Xem : 125   ( PV0141 )

Video trích từ PPS : Giọng ca dĩ vãng

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Bảo Thu

Ca Sỉ : Anh Đào

 

11/11/2018 - Xem : 100   ( PV0139 )

Video trích từ PPS : Một cánh hoa rơi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nguyễn đình Toàn

Ca Sỉ : Minh Châu

 

20/11/2018 - Xem : 102   ( PV0140 )

Video trích từ PPS : Nếu anh đừng hẹn

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Lê Dinh

Ca Sỉ : Phương Anh

 

27/10/2018 - Xem : 124   ( PV0138 )

Video trích từ PPS : Mưa chiều miền Trung

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hồng Xương Long

Ca Sỉ : Dương Hồng Loan

 

17/10/2018 - Xem : 120   ( PV0137 )

Video trích từ PPS : Thành phố buồn !

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Diệu Hương

Ca Sỉ : Trần Thái Hoà

 

16/09/2018 - Xem : 122   ( PV0136 )

Video trích từ PPS : Chuyện tình hoa mười giờ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Ngọc Sơn

Ca Sỉ : Trung Hậu

 

16/09/2018 - Xem : 113   ( PV0135 )

Video trích từ PPS : Chuyến tàu hoàng hôn

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Minh Kỳ

Ca Sỉ : Vi Thảo

 

31/08/2018 - Xem : 232   ( PV0134 )

Video trích từ PPS : Những đêm lạnh giá !

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Ngọc Sơn

Ca Sỉ : Lưu Ánh Loan

 

23/08/2018 - Xem : 151   ( PV0133 )

Video trích từ PPS : Người thương kẻ nhớ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hàn Châu

Ca Sỉ : Phương Anh

 

11/08/2018 - Xem : 167   ( PV0132 )

Video trích từ PPS : Một chút kỷ-niệm buồn

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Tô thanh Sơn

Ca Sỉ : Lưu Ánh Loan

 

11/08/2018 - Xem : 135   ( PV0131 )

Video trích từ PPS : Xuân trên phố núi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Sông Trà

Ca Sỉ : Dương Hồng Loan

 

24/06/2018 - Xem : 248   ( PV0130 )

Video trích từ PPS : Nước cuốn hoa trôi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hồng Vân

Ca Sỉ : Vy-Châu

 

12/06/2018 - Xem : 198   ( PV0129 )

Video trích từ PPS : Mấy độ thu về

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Minh Kỳ và Hoài Linh

Ca Sỉ : Lê Uyên

 

24/05/2018 - Xem : 206   ( PV0128 )

Video trích từ PPS : Chiều sân ga

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Sông Trà

Ca Sỉ : Thuý Hà

 

15/05/2018 - Xem : 190   ( PV0127 )

Video trích từ PPS : Hàng-trang giả-từ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Trường Sa

Ca Sỉ : Lâm minh Thảo

 

27/04/2018 - Xem : 224   ( PV0126 )

Video trích từ PPS : Sao mưa còn rơi mãi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Khoa Nguyễn

Ca Sỉ : Dương hồng Loan

 

13/04/2018 - Xem : 218   ( PV0125 )

Video trích từ PPS : Hoa tím ngày xưa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Thanh Sơn

Ca Sỉ : Mai Kiều

 

26/03/2018 - Xem : 229   ( PV0124 )

Video trích từ PPS : Trả lại người tình

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Tú Nhi

Ca Sỉ : Thúy-Hà

 

09/03/2018 - Xem : 257   ( PV0123 )

Trang: 1 / 6

VideoPps: 1 / 101

Mở trang: