Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Trang Video này giúp Thầy, Cô và các bạn xem PPS trực tiếp trên iPad và iPhone!

 

Trang: 5 / 5

VideoPps: 81 / 100

Mở trang:

 

Video trích từ PPS : Mùa Đông về chưa Em ?

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nguyên Vũ

Ca Sỉ : Đặng thề Luân

 

11/01/2016 - Xem : 369   ( PV0044 )

Video trích từ PPS : Bài thánh-ca buồn

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nguyên Vũ

Ca Sỉ : Elvis Phương

 

22/12/2015 - Xem : 314   ( PV0041 )

Video trích từ PPS : Bài tình ca mùa đông

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Trầm tử Thiêng

Ca Sỉ : Lê-Uyên

 

11/12/2015 - Xem : 317   ( PV0040 )

Video trích từ PPS : Người tình mùa thu

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Khuyết Danh

Ca Sỉ : Kiều Nga

 

01/12/2015 - Xem : 335   ( PV0038 )

Video trích từ PPS : Mùa thu cánh nâu

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nguyễn Ánh 9

Ca Sỉ : Quỳnh Lan

 

09/11/2015 - Xem : 340   ( PV0037 )

Video trích từ PPS : Em ơi ! ..lá thu mưa !

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hoàng Thảo Du

Ca Sỉ : Nguyên Khang và Thanh Hà

 

23/10/2015 - Xem : 346   ( PV0036 )

Video trích từ PPS : Chiều nay không có Em !

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Ngô Thuỵ Miên

Ca Sỉ : Xuân Phú

 

10/10/2015 - Xem : 339   ( PV0035 )

Video trích từ PPS : Đâu phải bỡi mùa Thu ?

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phú Quang

Ca Sỉ : Ngọc Hạ

 

22/09/2015 - Xem : 333   ( PV0034 )

Video trích từ PPS : CUNG ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Uyên Nguyên

 

22/09/2015 - Xem : 338   ( PV0033 )

Video trích từ PPS : Mưa nửa đêm

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Trúc Phương

Ca Sỉ : Lê Quyền

 

08/09/2015 - Xem : 380   ( PV0032 )

Video trích từ PPS : Hình ảnh người em không đợi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hoàng Thi Thơ

Ca Sỉ : Thuỳ Dương

 

23/08/2015 - Xem : 361   ( PV0011 )

Video trích từ PPS : Một chút ngậm-ngùi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Trung Lê

Ca Sỉ : Đình Nguyễn

 

23/08/2015 - Xem : 340   ( PV0010 )

Video trích từ PPS : Cỏ Úa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Lam Phương

Ca Sỉ : Đan Nguyên và Nguyễn hồng Nhung

 

23/08/2015 - Xem : 340   ( PV0009 )

Video trích từ PPS : Phượng buồn !

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Thanh Sơn

Ca Sỉ : Cẫm-Ly

 

23/08/2015 - Xem : 348   ( PV0008 )

Video trích từ PPS : Mắt Hạ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Nguyên Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 325   ( PV0007 )

Video trích từ PPS : Tóc Mây

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phạm Thế Mỹ

Ca Sỉ : Mai thiên Vân

 

22/08/2015 - Xem : 339   ( PV0006 )

Video trích từ PPS : Dạ Quỳnh Hương

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phạm Anh Dũng

Ca Sỉ : Trần Thái Hoà

 

22/08/2015 - Xem : 329   ( PV0005 )

Video trích từ PPS : Lời ru trong mưa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Nguyên Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 330   ( PV0004 )

Video trích từ PPS : ĐàLạt của người tôi yêu

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nghiêu-Minh

Ca Sỉ : Vinh-Hiễn

 

22/08/2015 - Xem : 330   ( PV0003 )

Video trích từ PPS : Cho người tình nhỏ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Mai Bích Dung

Ca Sỉ : Bích-Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 323   ( PV0002 )

Trang: 5 / 5

VideoPps: 81 / 100

Mở trang: