Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Trang Video này giúp Thầy, Cô và các bạn xem PPS trực tiếp trên iPad và iPhone!

 

Trang: 5 / 5

VideoPps: 81 / 86

Mở trang:

 

Video trích từ PPS : CUNG ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Uyên Nguyên

 

22/09/2015 - Xem : 316   ( PV0033 )

Video trích từ PPS : Mưa nửa đêm

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Trúc Phương

Ca Sỉ : Lê Quyền

 

08/09/2015 - Xem : 356   ( PV0032 )

Video trích từ PPS : Hình ảnh người em không đợi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Hoàng Thi Thơ

Ca Sỉ : Thuỳ Dương

 

23/08/2015 - Xem : 337   ( PV0011 )

Video trích từ PPS : Một chút ngậm-ngùi

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Trung Lê

Ca Sỉ : Đình Nguyễn

 

23/08/2015 - Xem : 315   ( PV0010 )

Video trích từ PPS : Cỏ Úa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Lam Phương

Ca Sỉ : Đan Nguyên và Nguyễn hồng Nhung

 

23/08/2015 - Xem : 320   ( PV0009 )

Video trích từ PPS : Phượng buồn !

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Thanh Sơn

Ca Sỉ : Cẫm-Ly

 

23/08/2015 - Xem : 324   ( PV0008 )

Video trích từ PPS : Mắt Hạ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Nguyên Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 305   ( PV0007 )

Video trích từ PPS : Tóc Mây

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phạm Thế Mỹ

Ca Sỉ : Mai thiên Vân

 

22/08/2015 - Xem : 318   ( PV0006 )

Video trích từ PPS : Dạ Quỳnh Hương

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phạm Anh Dũng

Ca Sỉ : Trần Thái Hoà

 

22/08/2015 - Xem : 307   ( PV0005 )

Video trích từ PPS : Lời ru trong mưa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Nguyên Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 309   ( PV0004 )

Video trích từ PPS : ĐàLạt của người tôi yêu

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nghiêu-Minh

Ca Sỉ : Vinh-Hiễn

 

22/08/2015 - Xem : 307   ( PV0003 )

Video trích từ PPS : Cho người tình nhỏ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Mai Bích Dung

Ca Sỉ : Bích-Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 303   ( PV0002 )

Video trích từ PPS : Họa mi hót trong mưa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Dương Thụ

Ca Sỉ : Ngọc Hạ

 

22/08/2015 - Xem : 411   ( PV0001 )

Trang: 5 / 5

VideoPps: 81 / 86

Mở trang: