Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Trang Video này giúp Thầy, Cô và các bạn xem PPS trực tiếp trên iPad và iPhone!

 

Trang: 5 / 5

VideoPps: 81 / 86

Mở trang:

 

Video trích từ PPS : Tóc Mây

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phạm Thế Mỹ

Ca Sỉ : Mai thiên Vân

 

22/08/2015 - Xem : 303   ( PV0006 )

Video trích từ PPS : Dạ Quỳnh Hương

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Phạm Anh Dũng

Ca Sỉ : Trần Thái Hoà

 

22/08/2015 - Xem : 294   ( PV0005 )

Video trích từ PPS : Lời ru trong mưa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Đình Nghĩ

Ca Sỉ : Nguyên Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 295   ( PV0004 )

Video trích từ PPS : ĐàLạt của người tôi yêu

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Nghiêu-Minh

Ca Sỉ : Vinh-Hiễn

 

22/08/2015 - Xem : 294   ( PV0003 )

Video trích từ PPS : Cho người tình nhỏ

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Mai Bích Dung

Ca Sỉ : Bích-Thảo

 

22/08/2015 - Xem : 287   ( PV0002 )

Video trích từ PPS : Họa mi hót trong mưa

Do : GS LêNguyễn, thực hiện!

Nhạc Sỉ : Dương Thụ

Ca Sỉ : Ngọc Hạ

 

22/08/2015 - Xem : 400   ( PV0001 )

Trang: 5 / 5

VideoPps: 81 / 86

Mở trang: