Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Lời cảm tạ chân thành

 
 
 
 
 
 
  1. Thầy LêNguyễn đã vẻ lại hình tựa trường Đại Học Kỹ Thuật CNMĐ.(2013)
  2. Anh Phạm Quang Hải (trường Đại Học KTMĐ) đã gởi đến cho chúng tôi những tài liệu quý báu về Viện Đại Học Minh Đức và Trường của chúng tôi.(2010)
  3. Anh Dương Nam Thanh đã giúp đở tìm ra cách chuyển từ font VNI sang font unicode.(2007)
  4. Anh Nguyễn Tuấn Linh đã vẻ lại logo trường Đại Học Kỹ Thuật CNMĐ. (2006)