Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Thông tin cựu Giáo Sư

Trang: 1 / 5

GS: 1 / 47

Thông tin cựu Giáo Sư
Khuôn mặt  Họ và tên Giáo Sư
 Địa chỉ  Điện thoại nhà(nội địa thêm 0)
 Zipcode - Thành phố  Điện thoại di động (nội địa thêm 0)
 Quốc Gia  Email
 Tốt Nghiệp
Duy Tân

 Giáo Sư : Bùi Duy Tân
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Thức Thủy

 Giáo Sư : Bùi Thức Thủy
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Văn Trợ

 Giáo Sư : Bùi Văn Trợ
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Lương Chung

 Giáo Sư : Cao Lương Chung
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Văn Hạnh

 Giáo Sư : Châu Văn Hạnh
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • M.S Đại Học Auburn, Alabama, USA
Tuấn Ngọc

 Giáo Sư : Cô Dương Thị Tuấn Ngọc
   
  - Thành Phố : Sydney  
 Australia  
Quang Điện

 Giáo Sư : Đặng Quang Điện
Ta thế ngày : 16/11/2007,  hưởng thọ : 82 tuổi.
Sĩ Khiêm

 Giáo Sư : Đồng Sĩ Khiêm
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp Vật Lý Đại Học Khoa Học Saìgòn 1968
Tấn Phước

 Giáo Sư : Huỳnh Tấn Phước
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1964
Văn Chánh

 Giáo Sư : Huỳnh Văn Chánh
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  

Trang: 1 / 5

GS: 1 / 47