Số người xem

Liên Lạc

Âm Lịch

do TS Hồ Ngọc Đức :

Thông tin cựu Giáo Sư

Trang: 5 / 5

GS: 41 / 47

Thông tin cựu Giáo Sư
Khuôn mặt  Họ và tên Giáo Sư
 Địa chỉ  Điện thoại nhà(nội địa thêm 0)
 Zipcode - Thành phố  Điện thoại di động (nội địa thêm 0)
 Quốc Gia  Email
 Tốt Nghiệp
Thế Hào

 Giáo Sư : Vó Thế Hào
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Công Bích

 Giáo Sư : Vũ Công Bích
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Công Địch

 Giáo Sư : Vũ Công Địch
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • M.A Đại Học Hawai, USA 1968
Đình Chính

 Giáo Sư : Vũ Đình Chính
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • Bác Sĩ Thú-Y Trường Quốc Gia Thú-Y, Lyon, France 1955
Thế Khang

 Giáo Sư : Vũ Thế Khang
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
Văn Hiến

 Giáo Sư : Vũ Văn Hiến
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • Dược Sĩ Quốc Gia, Đại Học Dược Khoa Saìgòn 1956
Quang Phước

 Giáo Sư : Vương Quang Phước
   
  - Thành Phố : Hô Chi Minh  
 VIETNAM  
  • Bác Sĩ Thú-Y Đại Học Chulalongkorn, ThaiLan 1973
  • Kỹ Sư Súc Khoa Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, Saìgòn 1967

Trang: 5 / 5

GS: 41 / 47